Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune

Historik - PDF arkiv

PDF-arkiv

PDF-arkivet indeholder det materiale, der er indgået i udarbejdelse af Kommuneplanen. Herunder det udsendte forslag, supplerende høringsmateriale, diverse hvidbøger og kommuneplantillæg der efterfølgende er vedtaget.

Alt materiale ligger i PDF-format og er tro kopier af de original-dokumenter.

Pdf-filer kan læses af gratisprogrammet Acrobat reader (følg link for download af program

Kommuneplan 2013 - politisk vedtaget den 11.06.2013

 Kommuneplan 2013 - Samlet (61.8 MB)

Kommuneplan 2013 - opdelt

 Hovedstruktur, side 1-222 (7.9 MB)

 Generelle rammer for lokalplanlægningen, side 223-248 (338.6KB)

 Rammer A-J, side 249-536 (7.4 MB)

 Rammer K-R, side 537-790 (7,1 MB)

 Rammer S-Ø, side 791-910 (3.1 MB) 

Hovedkort til kommuneplan 2013

 Hovedkort 1.pdf - Landskabsplan (1.7 MB)

 Hovedkort 2.pdf - Kultur og geologi (1.4 MB)

 Hovedkort 3.pdf - Naturkvalitet og biologiske interesseområder (2.1 MB)

 Hovedkort 4.pdf - Støj, veje og tekniske anlæg (1.7 MB)

 Hovedkort 5.pdf - Byvækst, ferie og fritid (1.8 MB)

 Hovedkort 6.pdf - Råstoffer, vådområder og skovrejsning (2.0 MB)

 Hovedkort 7.pdf - Jordbrug og biogas (2.2 MB)

 Hovedkort 8.pdf - Bymidteafgrænsning (2.8 MB)

Tillæg til kommuneplan 2013

 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 - Ændring af rammeområder Kværndrup (Bukhavegård)

 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 - MC-Camp Fyn, Ringe

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 - Biogasanlæg, Lervangsvej, Heden

pdf Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 - Forsknings- og feltstation Svanninge Bjerge

 Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Ændring af bymidteafgrænsning i Korinth, ændring af rammeafgrænsning for Kor.E.1 og Kor.C.1

 Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 -  Ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn

 Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 - Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup

 Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 - Ændring af rammebestemmelser for Rin.C.7

 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013 - Boligformål i form af etageboliger

 Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan

pdf Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 -  Boliger på Lensvej, Årslev

pdf Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 - Bofællesskab Torpegård

pdf Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 - Rekreativt område - Gislev Børneskov

pdf Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 - Boligområder ved Gestelevvej, Ringe

pdf Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 - Erhvervsområde Vejlegårdsvej, Allested-Vejle (Løgismose)

pdf Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 - Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev

pdf Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013 - Boligområde Faa.B.24 - nord for Bjernevej i den vestlige bydel, Faaborg

pdf Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 - Ændring af rammer Nrb.C.1, Nrb.C.2 og del af Nrb.R.1 til centerområde Nr. Broby

pdf Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 - Offentligt område ved Smedestræde i Nr. Lyndelse

pdf Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 - Ændring af rammebestemmelser for Års.E.2, Årslev

pdf Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 - Busterminal - Ændring af rammeafgrænsning for Faa.C.2, Faa.C.4, Faa.O.2 og Faa.O.5. Ændring af rammebestemmelser for Faa.C.2

pdf Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 - Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup

pdf Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 - Ændring af anvendelse og afgrænsning af Rin.O.7. Tilpasning af Rin.BE.5 og Rin.R.11

pdf Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 -  Udvidelse og ændring af Kvæ.B.3 Boligområde i Kværndrup

pdf Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 - Udvidelse af Sva.R.4 Aktivitetscenter og naturlegeplads Svanninge/Millinge

pdf Tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2013 - Ændring af Faa.C.5 Centerområde for Faaborg bymidte

pdf Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013 - Ændring af rammeområder ved Marsk Billesvej 10, Brobyværk

pdf Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 - Tilføjelse af Rin.T.3 Teknisk anlæg ved Stegshavevej, Ringe

pdf Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 - Ændring af Rin.BE.5 og Rin.R.11 ved Assensvej i Ringe

pdf Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 - Faa.=.10 Omdannelse af Faaborg Sygehus, Faaborg

pdf Tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013 - Ændring af Års.B.9 og tilføjelse af Års.B.18 boliger ved Tværvej i Årslev

pdf Tillæg.nr 34 til Kommuneplan 2013 - Ændring af offentligramme Bro.O.2 ved Skovvej i Brobyværk

pdf Tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2013 - Ændring af Rin.BE.1 og Rin.R.1 ved Odensevej i Ringe

pdf Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013 - Tilføjelse af rekreativ ramme Faa.R.20 ved Saugstedlund i Faaborg

pdf Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013 - Udvidelse af San.BE.1 i Sandager Blandet bolig- og erhvervsområde

pdf Tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2013 - Udvidelse af Rin.BE.6 med nord på Rynkebyvej i Ringe 

pdf Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013 - Ændring af Nrb.O.3 Nr. Broby Fri- og efterskole 

pdf Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 - Ophævelse af offentlig ramme Rin.O.2 og oprettelse af boligramme Rin.B.17 Gestelevvej, Ringe

pdf Tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2013 - Ændring af afgrænsning mellem Hor.B.3 og Hor.E.1 i Horne

pdf Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 - Tilføjelse af ny boligramme ved Markedspladsen i Faaborg, Faa.B.16

pdf Tillæg nr. 44 til kommuneplan 2013 - Tilføjelse af ny blandet bolig- og erhvervsramme Vhæ.BE.3 ved Jordløsevej i V. Hæsinge

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Historik - Forslag

Supplerende høring af Kommuneplan 2013

 Supplerende høring. pdf

 Samlet hvidbog til Kommuneplan 2013. pdf

Forslag til kommuneplan 2013 - politisk vedtaget den 11.12.2012

Samlet:

 Forslag til Kommuneplan 2013.pdf (93.3 MB)

Opdelt:

 Forslag_til kommuneplan_2013_Indholdsfortegnelse.pdf (242.4 KB)

 Forslag til_kommuneplan_2013_Hovedstruktur.pdf (7.6 MB)

 Forslag_til kommuneplan_2013_Generelle_rammebestemmelser.pdf (227.5 KB)

 Forslag_til kommuneplan_2013_Rammebestemmelser.pdf (2.7 MB)

 Forslag_til kommuneplan_2013_Hovedkort.pdf (15.1 MB)

 Forslag til kommuneplan_2013_Bilag.pdf (89.5 MB)

Hovedkort til forslag til kommuneplan 2013

 Hovedkort_1_forslag.pdf (1.7 MB) - Landskabsplan

 Hovedkort_2_forslag.pdf (1.7 MB) - Kultur og geologi

 Hovedkort_3_forslag.pdf (2.1 MB) - Naturkvalitet og biologiske interesseområder

 Hovedkort_4_forslag.pdf (1.7 MB) - Støj, veje og tekniske anlæg

 Hovedkort_5_forslag.pdf (1.8 MB) - Byvækst, ferie og fritid

 Hovedkort_6_forslag.pdf (1.9 MB) - Råstoffer, vådområder og skovrejsning

 Hovedkort_7_forslag.pdf (2.2 MB) - Jordbrug og biogas

 Hovedkort_8_forslag.pdf (2.6 MB) - Bymidteafgrænsning

Udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2013

Resume af ændringer i hovedstrukturen.pdf (4 s.)

Resume af ændringer i rammedelen.pdf (6 s.)

Fuld oversigt over ændringer i hovedstrukturen.pdf (241 s.)

Fuld oversigt over ændringer i rammedelen.pdf (50 s.).

Baggrundsmateriale

Udviklingsstrategi 2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune  udviklingsstrategi_2012.pdf (2.4 MB)

Befolkningsprognose 2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune  befolkningsprognose_2012.pdf (6.5 MB)

Detailhandelsanalyse 2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune  detailhandelsanalyse 2012.pdf (5.9 MB)

Jordbrugsanalyse 2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune  jordbruget 2012.pdf (2.4 MB)

Vejplan 2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune  vejplan.pdf (4.1 MB)

Klimatilpasningsplan 2015 for Faaborg-Midtfyn Kommune pdf baggrundsrapport_klimatilpasningsplan.pdf (11.1 MB)

Kommuneplan 2009

Link til Kommuneplan 2009 (digitalplan)

Find hele materiale fra udarbejdelsen af kommuneplan 2009 her.