Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Planlægning, byggeri og anlæg i landzone
 Jordbrug
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Skovrejsning
 Råstoffer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byggeri og erhverv i det åbne land Jordbrug Statslige interesser

Statslige interesser


Der henvises til Miljøministeriets publikation ”Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”, 5.2. Heraf fremgår det, at kommunerne med kommuneplanen skal sikre at:

  • Jordbruget skal indgå i kommuneplanlægningen, og dermed i afvejningen af den fremtidige arealanvendelse
  • Der skal sikres tilstrækkelige arealer til jordbruget, og dermed understøtte et bæredygtigt jordbrug
  • Der skal udvises tilbageholdenhed ift. Inddragelse af jordbrugsareal til andre formål