Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Planlægning, byggeri og anlæg i landzone
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Jordbrug
 Skovrejsning
 Råstoffer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byggeri og erhverv i det åbne land Planlægning, byggeri og anlæg i landzone Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål


  • At friholde landskabet uden for byerne og landsbyerne for bebyggelse, der ikke har tilknytning til det primære jordbrugs-, skovbrugs- eller fiskerierhverv, med henblik på at fastholde adskillelsen mellem by og land og beskytte landskabsværdierne.
  • At sikre at byggeri og anlæg der kræver tilladelse tilpasses det omgivende landskab og byggeri.
  • At landsbyerne og landområderne i øvrigt har udviklingsmuligheder, der matcher deres behov.
  • At forebygge miljøkonflikter bl.a. lugtgener fra husdyrbrug.