Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Planlægning, byggeri og anlæg i landzone
 Jordbrug
 Skovrejsning
 Råstoffer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byggeri og erhverv i det åbne land Råstoffer Det siger loven

Det siger loven


Region Syddanmark udarbejder i henhold til råstoflovens § 5a en råstofplan for regionens område. Kommunalbestyrelsen er bundet af råstofplanen jf. § 11, stk. 4, nr. 5 i lov om planlægning.

Tilladelse til indvinding af sand, grus og sten mm. på land gives af kommunalbestyrelsen efter råstoflovens § 7 og på havområdet af Naturstyrelsen.