Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Planlægning, byggeri og anlæg i landzone
 Jordbrug
 Skovrejsning
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Råstoffer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byggeri og erhverv i det åbne land Skovrejsning Det siger loven

Det siger loven


Retningslinjer for skovrejsning er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 11.

Udpegningen administreres gennem en række regelsæt, herunder skovloven, lovbekendtgørelse nr. 945 af 24/09/2009 om skove og bekendtgørelse nr.423 af 08/05/2012 om tilskud til privat skovrejsning.

Se endvidere: Naturstyrelsen vejledning: ”Privat skovrejsning – vejledning om tilskud”.