Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Planlægning, byggeri og anlæg i landzone
 Jordbrug
 Skovrejsning
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Råstoffer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byggeri og erhverv i det åbne land Skovrejsning Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål


Gennem udpegning af skovrejsningsområder (positivområder):

  • At fremme en aktiv beskyttelse af grundvandsressourcer
  • At fremme bynære friluftsmuligheder
  • At forbedre spredningsmuligheder for det vilde dyre- og planteliv

Gennem upegning af områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområder):

  • At undgå skovrejsning på steder, hvor det af hensyn til anden planlægning eller væsentlige kommunale interesser er uhensigtsmæssigt at plante ny skov