Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Planlægning, byggeri og anlæg i landzone
 Jordbrug
 Skovrejsning
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Råstoffer

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byggeri og erhverv i det åbne land Skovrejsning Statslige interesser

Statslige interesser


Der henvises til Miljøministeriets publikation ”Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”, 7.2.1-7.2.3. Heraf fremgår det, at kommunerne med kommuneplanen skal sikre:

  • det statslige mål om at øge skovarealet, således at skovlandskaber udgør 20-25 % af landets areal i løbet af 80-100 år.
  • at skovrejsning fortrinsvis sker som led i grundvandssikring og bynært, hvor skoven vil have en stor rekreativ værdi. Endvidere skal skovrejsningen tjene en øget træproduktion samt biodiversitet og miljøbeskyttelse.

Der er i 2010 til 2015 i forbindelse med aftalen om Grøn Vækst afsat midler til at rejse 7700 ha skov, heraf 800 ha bynær skov.