Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Redegørelse
 Retningslinjer
 Det siger loven

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byvækst og byomdannelse

Byvækst og byomdannelse

Kommuneplanen udlægger arealer til forskellige former for byudvikling, som f.eks. nye boligområder, erhvervsområder og områder til offentlige formål. Samlet set er der en rummelighed til allerede udlagte byområder på ca. 490 ha og der udlægges derfor kun 39 ha til nye boligområder. Flere byer har udlagt erhvervsområder, der ikke længere er efterspørgsel efter. En afvejning i forhold til andre interesser har ført til, at det samlede arealudlæg til erhverv reduceres med 15 ha.

Udover arealer til nye byområder er der i nogle af byerne behov for at finde nye anvendelser til eksisterende byområder. Det kan f.eks. være erhvervsområder, hvor virksomhederne er lukket, flyttet eller lignende, eller hvor dette kan forventes at ske.

Det kan samlet set konstateres, at en væsentlig del af de udpegede arealer til byudvikling ligger i tilknytning til byer, der ligger tæt på motorvejen, og som har stationer på banestrækningen Odense - Svendborg. Det skal naturligvis også ses i sammenhæng med, at netop disse byer generelt har den største efterspørgsel efter nye bolig- og erhvervsområder, og dermed også har det største behov for nye arealer de kommende år. Derved imødekommer kommunen også statens interesse i, at kommunerne primært lokaliserer nye byudviklingsområder stationsnært og tæt på det overordnede vejnet.

Kommunalbestyrelsens mål

Redegørelse

Retningslinjer

Det siger loven