Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Redegørelse
 Retningslinjer
 Det siger loven

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byvækst og byomdannelse Det siger loven

Det siger loven


§ 11 a. Kommuneplanen skal indeholde retningslinier for
1) udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder.
6) beliggenheden af områder til virksomheder mv., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav,
8) sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den støjfølsomme anvendelse kan sikres mod støjgener.