Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Redegørelse
 Retningslinjer
 Det siger loven

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byvækst og byomdannelse Indgang for erhverv Årslev, Sdr. Nærå og omegn

Årslev, Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse, Nr. Søby og omegn

Årslev, Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse og Nr. Søby er beliggende i den nordligste del af kommunen og er alle forstæder til Odense og beliggende tæt på motorvej og jernbane.
For Årslev og Sdr. Nærå er der udarbejdet en helhedsplan der udstikker den langsigtede strategi for byens udvikling.

Byomdannelsesområder:

 • Byparken. Års.C.1
  Byparken binder byens nordlige handelsområde sammen med det sydøstlige. Inden for området er der mulighed for at etablere butikker, services til byens borgere og liberale erhverv. Området er på xx ha
 • Centerområder i Nr. Lyndelse. Nrl.C.1
  I den centrale del af byen er der plads til en enkelt butik.

Erhvervsområder:

 • Industrivej. Års.E.1 
  Område til produktion og industri. Der er en restrummelighed på en enkelt grund. Området er lokalplanlagt.
 • Lundsmarken. Års.E.2 
  Område til produktion og industri. Området er på små 25 ha.
 • Forsøgsstationen i Årslev. Års.E.7 
  Efterhånden som Århus Universitet forlader stedet bliver området nærmest motorvejen ledigt. Arealet vil være egnet til anvendelser indenfor forskning og jordbrug. Området er lokalplanlagt.
 • Erhvervsområde i Hudevad. ’Radiatorfabrikken’. Hud.L.1 
  Radiatorfabrikkens bygninger kan anvendes til andre formål. Området er lokalplanlagt.
 • Erhvervsområde i Nr. Lyndelse. Nrl.E.5
  I den nordlige del kan der indpasse industri og produktion. I den sydlige ende kan der indpasse lettere erhverv. Området er på 12 ha.

Boligområder:

 • Boligområde i Årslev/Sdr. Nærå. Års.B.13
  området er udlagt til boliger.
 • Møllehøjvej. Års.B.10
  Området er udlagt til åben-lav og tæt-lav. Området har en restrummelighed på 5 ha og er lokalplanlagt.
 • Lensvej. Års.B.12
  Området er udlagt til bolig. Området er 20 ha.
 • Tværvej. Års.B.9
  Området er beliggende midt i byen. Det er på 4,5 ha.
 • Boligområde i Årslev/Sdr. Nærå. Års.B.4
  Området er beliggende i den vestlige del af byen. Det er på 9 ha.
 • Skovrevlgyden. Nrl.B.5
  Der er en restrummelighed til boliger nær byens centerområde. Det er ikke lokalplanlagt og ikke byggemodnet.
 • Lumbyholmvej. Nrl.B.2
  I den sydlige del af byen udvikles et nyt stort boligområde. Det er på 24 ha. Halvdelen af området er lokalplanlagt. Området er ikke byggemodnet.

Detailhandel