Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Redegørelse
 Retningslinjer
 Det siger loven

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byvækst og byomdannelse Indgang for erhverv Faaborg

Faaborg

Faaborg er kommunens største by beliggende i Det Maritime Sydfyn ved det Sydfynske Øhav med Svanninge Bakker og de Fynske Alper i baghaven. Byen samler sig om den bevaringsværdige bykerne og havnen. Byen rummer en række udviklingsmuligheder indenfor byomdannelse, bolig og erhverv. Masterplan Faaborg udstikker retningen for byens langsigtede udvikling.

Byomdannelsesområder:

 • Område mellem Brønnersvej og Markedspladsen. Faa.C.11
  Herregårdscentret og de omkringliggende arealer planlægges omdannet til kontorer, større butikker på mere end 500 m², butikker med pladskrævende varer o.lign., mens de mindre butikker ønskes lokaliseret i strøgområdet. Fiona-fabrikken planlægges omdannet fra erhverv til boliger. Området ligger meget attraktivt placeret med udsigt mod byens rekreative område Sundet og samtidig tæt på bymidten.
 • Karreen mellem Jomfrulågen og Østergade. Faa.C.5
  Middelalderbyens generelt flotte front mod havnen er brudt af usammenhængende og nedslidt bebyggelse. Arealerne vendt mod havnen planlægges omdannet med en flot front mod havnen og med et miks af anvendelser som kulturhus, byerhverv, dagligvarebutik, boliger mv., der kan skabe liv i den østlige del af gågaden og i havneområdet.
 • Området mellem Havneparken og Færgevej. Faa.C.4
  Omdannelsesmulighederne tænkes skabt ved at reducere busterminalens areal, flytning af vaske- og p-plads til busser og omdannelse af boligbebyggelsen langs Færgevej. Som fremtidige anvendelser i området planlægges havne- eller turistorienterede funktioner i stationsbygningen (f.eks. butikker, restauranter eller kulturtilbud), som vil spille sammen med renoveringen af Helios og danne en aktiv facade langs Banegårdspladsen. På den sydlige del af arealet planlægges byferielejligheder, byboliger, byerhverv o.lign., der kan udnytte beliggenheden ud til vandet. Endelig planlægges en ny kompakt busterminal mellem stationen og havneparkeringspladsen.
 • Faaborg Erhvervspark. Faa.C.2
  Området planlægges omdannet til boliger, udvidelse af remiseområdet, parkering mv.
 • Faaborg Sygehus Faa.O.10
  Region Syddanmark har besluttet at nedlægge sygehuset. En større analyse af nye anvendelsesmuligheder af sygehusbygningerne viser, at mulighederne er mange, men at økonomien hertil er begrænset. Mulighederne er derfor fortsat åbne, og kommunalbestyrelsen vil derfor fortsat være åben over for, hvad bygningerne kan bruges til, uanset om det er til boliger, college, iværksætterhus eller andet.

Erhvervsområder:

 • Energivej. Faa.E.3
  Område til lettere erhverv, fx butik og dyreklinik. Området er på 7 ha.
 • Mørkebjergvej. Faa.E.4
  Område til produktion og industri. Området er på 15 ha.

Boligområder:

 • Saugstedlund. Faa.B.18
  området har en restrummelighed på 7 boliger, tæt-lav og åben-lav. Området er lokalplanlagt og byggemodnet.
 • Alleskovvej. Faa.B.20 og Faa.B.21
  I 2013 udskrives der en arkitektkonkurrence for det 14 ha store område i den østlige del af byen.
 • Æblehaven. Faa.B.7
  Området er små 3 ha, udlagt til tæt-lav bebyggelse og er lokalplanlagt.

Detailhandel: