Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Redegørelse
 Retningslinjer
 Det siger loven

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byvækst og byomdannelse Indgang for erhverv Ringe

Ringe

Ringe er kommunens næststørste by. Byen ligger i kommunens nordlige del nær motorvej og jernbane. Byen er en velfungerende handelsby. Der er udarbejdet en masterplan for byen, som udstikker strategien for byen langsigtede udvikling.

Byomdannelsesområder:

 • Jernstøberigrunden. Rin.C.7
  Grunden ligger ved Ringe Station ligger centralt placeret lige over for bymidten og tænkes anvendt til mange forskellige former for bymæssige anvendelser som f.eks. ny busholdeplads, hotel, kontorer, servicefunktioner, større butikker, der ikke kan indpasses i Ringe bymidte, boliger mv. Byomdannelsen går i gang i 2013, hvor det sikres at en tunnelløsning under banen skaber god sammenhæng mellem bymidten og den nye bydel. En flytning af busholdepladsen til Jernstøberigrunden vil efterlade plads vest for banen til en bred, tryg og multianvendelig tunnelløsning. En ny busholdeplads forventes også etableret i 2013-2014.
 • Kolonihavegrunden. Rin.C.8
  Området ligger ved Ørbækvej, og ønskes omdannet til større butikker og butikker med pladskrævende varer.
 • Sygehuset i Ringe. Rin.O.11 
  Region Syddanmark har besluttet at nedlægge sygehuset. I Masterplan Ringe udpeges området som egnet til kulturelle formål, herunder til kulturhus.
 • Arealet ved den nedlagte benzinstation syd for sygehuset. Rin.C.1
  Arealet kan med fordel omdannes til at rumme en større dagligvarebutik, som vil blive en stærk ankerbutik på strøgområdets østside.

 Erhvervsområder:

 • Industrivej. Rin.E.1
  Område til produktion og industri nær motorvejen. Området er på 3 ha.
 • Kielbergvej. Rin.E.2 
  Område til produktion og industri nær motorvejen. Området er på 12 ha.
 • Ringe nord. Rin.E.3
  Område til produktion og industri nær motorvejen. Området er på 10 ha.
 • Odensevej. Rin.E.4 
  Område til produktion og industri nær motorvejen. Området er på 7 ha.
 • Lombjergevej. Rin.E.7 
  Område til hotel nær motorvejen. Området er på 5 ha.
 • Industrivej. Rin.E.9 
  Område til produktion og industri nær motorvejen. Området er på 24 ha.


Boligområder:

 • Platan Alle. Rin.B.22
  Boligområde med mulighed for såvel sokkeludstykning, åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Området er på 39 ha. Der er udarbejdet en lokalplan for ca. halvdelen af området.
 • Boligområde ved Rynkebyvej. Rin.B.39
  Område til tæt-lav bebyggelse. Området er på 2 ha og er lokalplanlagt.
 • Gestelevvej. Rin.B.19
  Boligområde på små 10 ha.
 • Engvangen. Rin.B.37
  Området er udlagt til dobbelthuse. Området er på små 2 ha, det er lokalplanlagt og byggemodnet.
 • Golfparken. Rin.B.20
  Området til boliger, golfcenter og restaurant. Området er på 20 ha og er lokalplanlagt.

Rekreative områder:

 • Golfbane. Rin.R.12
  Området er reserveret til golfbane.

Detailhandel