Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Redegørelse
 Retningslinjer
 Det siger loven

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Byvækst og byomdannelse Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål


Det er kommunalbestyrelsens mål, at både mindre og større byer har mulighed for at vokse, og at størrelsen af de arealer der udlægges, tilpasses byernes størrelse og den forventede efterspørgsel. Ud over nye byudviklingsarealer på bar mark har kommunalbestyrelsen givet høj prioritet til omdannelse af eksisterende byområder, hvor de tidligere anvendelser er under ophør. Der er bl.a. udpeget større byomdannelsesområder i Faaborg og Ringe.

Kommunalbestyrelsen har ved udvælgelsen af nye boligområder, lagt vægt på at de nye boligområder er flot beliggende og drager fordel af de landskabskvaliteter, som stort set alle kommunens byer er begunstiget med. Det er også kommunalbestyrelsens mål, at de nye boligområder får bymæssige kvaliteter via en omhyggelig planlægning af områdernes udformning med grønne områder, flotte vejforløb, stier til skole, naturområder mv.

Kommunalbestyrelsen ønsker med arealudlæggene til erhverv at udnytte de særlige udviklingsmuligheder, som motorvejsbyerne har samtidig med, at der i kommunen som helhed er god dækning med erhvervsarealer, hvor det er realistisk at forvente egentlig erhvervsudvikling fremover.

Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at byerne udvikler sig "inde fra og ud", så byerne altid udgør en sammenhængende bebyggelse med klare grænser mod det åbne land.