Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Retningslinjer
 Detailhandel i Faaborg
 Detailhandel i Ringe
 Detailhandel i Årslev
 Detailhandel i de øvrige større lokalbyer
 Detailhandel i de mindre lokalbyer
 Detailhandel i landsbyerne
 Store udvalgsvarebutikker
 Det siger loven
 Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel

Kommunen har fået udarbejdet en analyse af detailhandlen, og den viser, at behovet for arealer til detailhandelsudvikling frem til 2024 er ca. 14.000 m², hvis væksten i forbruget fortsætter som de senere år. Hvis væksten bliver omtrent halveret, vil der ikke være behov for nye arealer til detailhandelsudvikling frem til 2024. Spændet 0-14.000 m² afspejler usikkerheden om hvor stor en andel af forbruget, der vil blive lagt i internethandlen. Kommunalbestyrelsen har valgt at planlægge med udgangspunkt i midten af spændet. Der kan dog være behov for mere end det beregnede behov. Alle byer har fået tildelt en udbygningsramme.

Der er planlagt udviklingsrammer på ca. 43.000 m² til alle butikstyper samt 20.000 m² specielt til udvikling i områder til butikker med pladskrævende varer. Hertil kommer en ramme på 500 m² pr. landsby. En stor del af rammerne vil ikke blive udnyttet, da det er sandsynligt, at flere byer reelt vil opleve en nedgang i butiksarealet, eller at rammen ikke kan udnyttes. Kommunalbestyrelsen vil følge udviklingen og revidere rammerne for udbygningen ved kommende kommuneplanrevisioner.

Faaborg, Ringe og de større lokalbyer har fået tildelt maksimale butiksstørrelser efter planloven, mens butiksstørrelserne er aftrappet i de mindre lokalbyer og landsbyerne til størrelser, der vurderes som realistiske og passende i forhold til byernes funktioner.

Kommunalbestyrelsens mål

Retningslinjer

Redegørelse

Detailhandel i:

Faaborg

Ringe

Årslev

De øvrige større lokalbyer

De mindre lokalbyer

Landsbyerne

Store udvalgsvarebutikker

Det siger loven

Statslige interesser