Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Retningslinjer
 Detailhandel i Faaborg
 Detailhandel i Ringe
 Detailhandel i Årslev
 Detailhandel i de øvrige større lokalbyer
 Detailhandel i de mindre lokalbyer
 Detailhandel i landsbyerne
 Store udvalgsvarebutikker
 Det siger loven
 Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Centerstruktur og detailhandel Detailhandel i Årslev

Detailhandel i Årslev


Det er Kommunalbestyrelsens mål, at udvikle detailhandlen i Årslev så handelslivet i højere grad svarer til byens størrelse. Årslev er vokset kraftigt gennem en længere årrække, og ifølge prognoserne vil der i 2024 være ca. 4.300 indbyggere i Årslev. Indtil nu er handelslivet ikke fulgt med væksten i indbyggertallet. Trods Årslevs ca. 3.600 indbyggere er der kun 10 butikker. En vigtig del af forklaringen er, at Årslev ligger tæt på Odense, men som hurtigtvoksende by er det også Kommunalbestyrelsens opfattelse, at der er et uudnyttet potentiale for at udvikle en bredere detailhandel i byen. Hertil kommer, at der er planlagt for fortsat vækst i Årslev.

Der fastlægges en ramme på 5.000 m² til udvikling af detailhandlen inden for bymidteafgrænsningen, der udvides mod syd i området mellem Rema 1000 og Dagli'Brugsen i nord, Bøghøjvej i øst, Stationsvej i syd og Håndværkervangen mod vest. Udvidelsen er baseret på helhedsplanen for Årslev, der netop fokuserer på en udvikling af bymidten i dette område med en blanding af sports- og fritidsaktiviteter, boliger og butikker. En udvidelse af bymidten her vil skabe mulighed for butiksudvikling i et større omfang og give mulighed for, at butikkerne i bymidteområdet efterhånden kan samles omkring de to eksisterende dagligvarebutikker. Dette vil kunne medføre en større synergi mellem butikkerne, hvor det vil blive lettere for kunderne at kombinere indkøb i flere butikker, og benyttelse af andre bytilbud på samme indkøbstur.

Udvidelsen sker med udgangspunkt i den eksisterende bymidteafgrænsning, der omfatter området omkring Rema 1000 og Dagli'Brugsen. Tidligere omfattede bymidten også området omkring Stationsvej, men med den ændrede afgrænsning kan Stationsvejområdet ikke fastholdes som bymidte jf. planlovens bestemmelser. Den eksisterende bymidte i den østlige del af Årslev langs Stationsvej bevares som butiksområde, men vil fremover ikke være højest prioriteret. Derfor udpeges området som lokalcenter, mens den eksisterende afgrænsning af butiksområdet fastholdes.

Det er Kommunalbestyrelsens mål, at opbygningen af en bymidte skal føre til en styrkelse af Årslevs udbud af dagligvarebutikker, og at der efterhånden også vil vise sig basis for, at Årslev kan udvikle et udbud af de mest basale udvalgsvarebutikker. Udvikling af en egentlig bymidte i Årslev vil være en langsigtet opgave, hvor fremtidige lokaliseringer af nye butikker og andre byfunktioner placeres i et sammenhængende område og efterhånden skaber en stærk bymidte.

Bymidtafgrænsning i Årslev fremgår af kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_8.pdf (2.6 MB).