Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Retningslinjer
 Detailhandel i Faaborg
 Detailhandel i Ringe
 Detailhandel i Årslev
 Detailhandel i de øvrige større lokalbyer
 Detailhandel i de mindre lokalbyer
 Detailhandel i landsbyerne
 Store udvalgsvarebutikker
 Det siger loven
 Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Centerstruktur og detailhandel Det siger loven

Det siger loven

Retningslinjer vedrørende detailhandelsstrukturen, bymidteafgrænsninger og områder til butikker med særligt pladskrævende varer, er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 3 samt §§ 5l - 5t.