Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Retningslinjer
 Detailhandel i Faaborg
 Detailhandel i Ringe
 Detailhandel i Årslev
 Detailhandel i de øvrige større lokalbyer
 Detailhandel i de mindre lokalbyer
 Detailhandel i landsbyerne
 Store udvalgsvarebutikker
 Det siger loven
 Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Centerstruktur og detailhandel Detailhandel i de mindre lokalbyer

Detailhandel i de mindre lokalbyer


Det er Kommunalbestyrelsens mål, at de mindre lokalbyer - Nr. Broby, Gislev, Ferritslev-Rolsted, Korinth, Allested-Vejle, Brobyværk, V. Aaby, Horne og Espe - kan fastholde dagligvareforsyningen med mindst 1 dagligvarebutik i alle byer, enkelte byer med flere dagligvarebutikker og eventuelt butikker med fuldt sortiment (supermarked med slagterafdeling mv.).

I Ferritslev-Rolsted, Horne og V. Aaby sker der en mindre justering af bymidten for at skabe udvidelsesmuligheder og butiksudvikling i et mindre omfang.

Fælles for de mindre lokalbyer gælder, at rammen for udvikling af detailhandlen er fastsat til 1.500 m². Det vurderes ud fra byernes nuværende butiksarealer og den generelle udvikling i de mindre byers detailhandel, at rammen er tilstrækkelig til at dække behovet.

De maksimale butiksstørrelser er fastsat til 2.000 m² for dagligvarebutikker og 1.000 m² for udvalgsvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker vurderes at kunne dække behovet set i lyset af, at de største dagligvarebutikker i de mindre lokalbyer er på mellem 1.000 m² og 1.500 m². Tilsvarende giver den maksimale størrelse på udvalgsvarebutikker mulighed for butikker, der i grove træk svarer til de største eksisterende udvalgsvarebutikker i de mindre lokalbyer. For butikker med pladskrævende varer er der fastsat en maksimal butiksstørrelse på 3.500 m², som også dækker de største eksisterende butikker som f.eks. tømmerhandler.

Indbyggertallet i Ferritslev-Rolfsted og i Sdr. Broby-Brobyværk er i vækst, og hvis mulighederne udnyttes vil det styrke grundlaget for dagligvarebutikker. I de øvrige mindre lokalbyer er indbyggertallet faldende. Den lokale opbakning til butikkerne er afgørende for, hvor god den fremtidige dagligvareforsyning vil være i de mindre lokalbyer.

Bymidtafgrænsning i de mindre lokalbyer fremgår af kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_8.pdf (2.6 MB).