Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Retningslinjer
 Detailhandel i Faaborg
 Detailhandel i Ringe
 Detailhandel i Årslev
 Detailhandel i de øvrige større lokalbyer
 Detailhandel i de mindre lokalbyer
 Detailhandel i landsbyerne
 Store udvalgsvarebutikker
 Det siger loven
 Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Centerstruktur og detailhandel Detailhandel i de øvrige større lokalbyer

Detailhandel i de øvrige større lokalbyer

Det er Kommunalbestyrelsens mål, at de øvrige større lokalbyer - Nr. Lyndelse-Nr. Søby, Ryslinge og Kværndrup fastholder dagligvarebutik med fuldt sortiment (supermarked med slagterafdeling mv.) og flere konkurrerende dagligvarebutikker (f.eks. discountbutik) samt enkelte specialdagligvarebutikker (f.eks. slagter og bager) og udvalgsvarebutikker.

Bymidteafgrænsningen for Ryslinge og Kværndrup fastholdes, mens der foretages en mindre udvidelse af bymidten i Nr. Lyndelse-Nr. Søby ud mod Solvænget. Udvidelsen har til primært formål at skabe udvidelsesmuligheder for de eksisterende butikker. Generelt for bymidterne gælder det således, at de er afgrænset, så de omfatter det eksisterende område med butikker og har plads til eventuelle nye butikker samt udvidelser for eksisterende butikker.

Fælles for de tre byer er, at rammen for udvikling af detailhandlen er fastsat til 2.000 m², og de maksimale butiksstørrelser er fastsat til planlovens maksimum - dvs. 3.500 m² for dagligvarebutikker og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker. For butikker med pladskrævende varer er der fastsat en maksimal butiksstørrelse på 3.500 m².

Butiksstørrelserne fremgår desuden af tabel  Ramme for udbygning 2013-2024 (216.1 KB). Kommunalbestyrelsen har i alle tre byer planlagt for fortsat byudvikling, der kan give vækst i kundegrundlaget og vil herudover understøtte byerne med yderligere initiativer individuelt for hver enkelt by.

Bymidtafgrænsninger for de øvrige større lokalbyer fremgår af kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_8.pdf (2.6 MB).