Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Retningslinjer
 Detailhandel i Faaborg
 Detailhandel i Ringe
 Detailhandel i Årslev
 Detailhandel i de øvrige større lokalbyer
 Detailhandel i de mindre lokalbyer
 Detailhandel i landsbyerne
 Store udvalgsvarebutikker
 Det siger loven
 Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Centerstruktur og detailhandel Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål


Som nabokommune til Odense og Svendborg Kommune, der især for Odenses vedkommende har et stort opland, og derved har en betydelig påvirkning af detailhandlen i Faaborg-Midtfyn Kommune, er det Kommunalbestyrelsens mål, at styrke Faaborg og Ringe som overordnede centre med et bredt dækkende udbud af udvalgsvarebutikker, alle almindelige former for dagligvarebutikker og specialdagligvarebutikker (bager, slagter mv.).

Det er samtidig Kommunalbestyrelsens mål, at borgerne i de større lokalbyer har adgang til et fuldt sortiment af dagligvarer i flere butikker samt et vist udbud af udvalgsvarebutikker, afhængigt af byernes størrelse og konkurrencesituation. I de mindre lokalbyer er det målet at fastholde den lokale adgang til dagligvarer i mindst én - og hvor der er grundlag for det - i flere dagligvarebutikker.