Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Retningslinjer
 Detailhandel i Faaborg
 Detailhandel i Ringe
 Detailhandel i Årslev
 Detailhandel i de øvrige større lokalbyer
 Detailhandel i de mindre lokalbyer
 Detailhandel i landsbyerne
 Store udvalgsvarebutikker
 Det siger loven
 Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Centerstruktur og detailhandel Retningslinjer

Retningslinjer


4.1

Den kommunale detailhandelsstruktur, maksimale bruttoetagearealer og butiksstørrelser fastlægges i overensstemmelse med  Ramme_for_udbygning_2013-2024 (216.1 KB), kommunens bymønster samt afgrænsning af bymidter og områder til butikker med særligt pladskrævende varer jf. kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_8.pdf (2.6 MB).