Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Retningslinjer
 Detailhandel i Faaborg
 Detailhandel i Ringe
 Detailhandel i Årslev
 Detailhandel i de øvrige større lokalbyer
 Detailhandel i de mindre lokalbyer
 Detailhandel i landsbyerne
 Store udvalgsvarebutikker
 Det siger loven
 Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Centerstruktur og detailhandel Statslige interesser

Statslige interesser

Der henvises til Miljøministeriets publikation ”Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”, 3.3 Heraf fremgår det, at kommunerne med kommuneplanen skal sikre at:

  • detailhandlen udvikles inden for det kommunale bymønster.
  • detailhandlen understøttes således at den stimulerer investeringer.
  • de eksisterende bymidter styrkes som levende handelscentre.
  • detailhandlen placeres således, at den er tilgængelig både for gående, cyklende, handlende der kommer med kollektiv trafik og kørende.