Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Kommunalbestyrelsens mål
 Retningslinjer
 Detailhandel i Faaborg
 Detailhandel i Ringe
 Detailhandel i Årslev
 Detailhandel i de øvrige større lokalbyer
 Detailhandel i de mindre lokalbyer
 Detailhandel i landsbyerne
 Store udvalgsvarebutikker
 Det siger loven
 Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Centerstruktur og detailhandel Store udvalgsvarebutikker

Store udvalgsvarebutikker


Ved den seneste ændring af Planloven blev der givet mulighed for, at planlægge for én ny udvalgsvarebutik over 2.000 m² hvert 4. år i bymidten i en af kommunens byer med over 3.000 indbyggere. I Faaborg-Midtfyn Kommune vil en sådan butik kunne etableres i Årslev, Ringe eller Faaborg. Alle tre byer vil kunne styrkes væsentligt af en større udvalgsvarebutik over 2.000 m², og der vurderes at forefindes egnede muligheder i de tre byer. Planlægningen for en ny stor udvalgsvarebutik over 2.000 m² i én af de tre byer vil ske gennem udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen.