Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Friluftsliv
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
 Turisme
 Placering af ferie- og fritidsanlæg

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Ferie- og fritidsområdet Friluftsliv Handlinger

Handlinger


Friluftsstrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 en Friluftsstrategi for kommunen med følgende indsatsområder:

 1. Bedre adgang til landskab, skov, kyst og øhavet 
 2. Flere bynære rekreative områder og stier
 3. Markante friluftstemaer, herunder turridning og søsport. 
 4. Information og profilering
 5. Brug og beskyttelse af naturen går hånd i hånd. 

Friluftslivet foregår på en række områder på tværs af kommunegrænser, og for at løfte de store muligheder prioriterer kommunalbestyrelsen, at udviklingsarbejdet på en række områder sker i samarbejde med andre kommuner, statslige myndigheder, private fonde, investorer mv. Det drejer sig blandt andet om det tværkommunale samarbejde Naturturisme I/S, Havørred Fyn, udvikling af Tarup-Davinde-området og bestræbelserne på at få Det Sydfynske Øhav udpeget som Nationalpark.
Til hvert indsatsområde er knyttet målsætninger og en række handlinger. En god del af de opstillede handlinger er realiseret i den mellemliggende periode, men strategien har fortsat relevans i forhold til målsætninger og yderligere handlinger.

Helheds- og masterplaner.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række udviklingsplaner for delområder i kommunen med betydning for udvikling af friluftslivet.
Masterplan for Ringe 2011 har et særligt afsnit om Plads til natur og bevægelse. Der arbejdes blandt andet med en sammenhængede, natursti rundt om byen (perimetersti) med plads til naturfitnes.
Årslev – Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan, der peger på lokal stiadgang mellem by og omgivende natur.
Faaborg i udvikling med nye stiforbindelser fra Faaborg til Dyreborg langs kysten, til Hvedeholm Slot, til Svanninge Bakker og til Pipstorn Skov og Alleskov/Kaleko.
Struktur- og Helhedsplan for Tarup-Davinde området, der skal danne grundlaget for det videre arbejde med at udvikle hele området til et regionalt natur- og friluftsområde i samarbejde med Odense Kommune.

Friluftsstrategi for Det Sydfynske Øhav 2012-2016

Kommunalbestyrelsen vil aktivt støtte op om realiseringen af Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016, som bestyrelsen for det tværkommunale samarbejde Naturturisme I/S har vedtaget. Naturturisme I/S er et samarbejde mellem kommunerne Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn.

Strategien fastlægger 6 indsatsområder med målsætninger og handlinger: 

 • Havkajak. 
 • Lystfiskeri. 
 • Lystsejlads. 
 • Undervandsaktiviteter. 
 • Surfing. 
 • Ved kysten - naturnydere

Der er betydelig synergi mellem indsatserne, hvorfor indsatsen de kommende år er samlet omkring fire fokusområder:  

 • Information i form af samlet formidling af friluftsmuligheder i øhavet.
 • Aktivitetssteder i form af bedre adgang til leje af friluftsudstyr, flere martime aktivitetstilbud, en afmærket jetskibane i øhavet, nedlægning af vrag og stenrev til dykning, surfzoner mv. 
 • Blå Støttepunkter i form af en perlekæde af kystnære opholdsarealer øhavet rundt med enkelte perler udbygget med primitiv overnatning samt ét maritimt kraftcenter i hver kommune.  Faaborg Havnebad og Søsportcenter vil blive det første kraftcenter i øhavet. 
 • Adgang der retter sig mod at sikre gode og ordnede forhold med stier, P-pladser, opholdsarealer på egne og strategiske steder rundt i øhavet.

Kommunalbestyrelsen bakker op om strategiens fokus på at grundlaget for friluftslivet er en rig natur. Udvikling af friluftsliv omfatter derfor også en aktiv indsats for at sikre og udvikle områdets natur – og dermed en fortsat investering i naturforbedringer og naturbeskyttelse, se kommuneplanens afsnit om naturinteresser.