Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Friluftsliv
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
 Turisme
 Placering af ferie- og fritidsanlæg

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Ferie- og fritidsområdet Friluftsliv Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål


  • Faaborg-Midtfyn Kommune skal udvikle sig til et grønt og blåt friluftsmekka på regionalt og nationalt niveau.
  • Friluftslivet skal have aktivitetsmuligheder og kvalitet i særklasse.
  • At der er god adgang til landskabet, skov, kyst og øhavet.
  • At der skal gøres en særlig indsats for at styrke børn og unges friluftsliv.
  • At friluftsaktiviteter skal styrke folkesundheden.
  • At der er plads til ro og fordybelse og til oplevelser med puls og adrenalin i top.
  • At kommunen er i front med og fremmer (nye) tilbud, der appellerer til fremtidens borgere, turister og virksomheder.
  • At handicappede skal sikres god adgang til natur og friluftsoplevelser.
  • At friluftslivet skal udvikles på et bæredygtigt grundlag og i respekt for de øvrige værdier og interesser i byer, naturen og landskabet og under hensyntagen til og i samarbejde med foreninger, grundejere, erhvervslivet, mv.