Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Friluftsliv
 Turisme
 Placering af ferie- og fritidsanlæg

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Ferie- og fritidsområdet Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende overordnede mål inden for ferie og fritid:

  • Der skal sikres såvel det foreningsbaserede som det uorganiserede friluftsliv et bredt udbud af attraktive friluftsmuligheder i både det åbne land og i byerne
  • Der skal skabes rammer for en væsentlig forøgelse af turismen - især i den sydlige del af kommunen med Faaborg som primær turismeby. Faaborg skal derfor fortsat have status af turistcenter som i Regionplan 2005.
  • Udviklingen på ferie og fritidsområdet skal ske på et bæredygtigt grundlag i forhold til bevaring af natur-, miljø- og kulturværdier og under hensyntagen til lodsejerne