Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Friluftsliv
 Turisme
 Placering af ferie- og fritidsanlæg

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Ferie- og fritidsområdet Strategi

Strategi

Det er kommunalbestyrelsens holdning, at adgang til rigelige og attraktive natur- og fritidsoplevelser har afgørende betydning for befolkningens velfærd og sundhed, for kommunens attraktivitet som bosted, for erhvervslivet og for turismen.

Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at skabe gode muligheder for både borgernes friluftsliv og turismen og lægger meget vægt på samarbejde med kommunens mange foreninger og de mange aktive, der står bag de frivillige tilbud.

Kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at der er behov for en aktiv planlægning og for forbedring, udbygning og genopretning af fritidsanlæg og rekreative tilbud i det åbne land.

Der skal lægges vægt på at udnytte mulighederne for at styrke turisme og friluftsliv i den sydlige del af kommunen, med Faaborg som centrum og med Det maritime Sydfyn som kerneområde for turismen, og Skov- og Bakkelandet som kerneområde for naturoplevelser. I Landbrugslandet og Forstæderne lægges der vægt på at styrke byernes grønne kvaliteter og nærrekreative tilbud.

Kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at der knytter sig store ferie- og fritidsinteresser til kysten, og at der samtidig er stærke nationale interesser i at beskytte kystlandskabet, hvilket kommer til udtryk gennem Planlovens bestemmelser for de kystnære områder.

De følgende afsnit indeholder mål, retningslinjer og strategier for de enkelte former for ferie- og fritidsanlæg og -arealer.

Læs mere!

Friluftsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune

Friluftsstrategi 2008, Faaborg Midtfyn Kommune 2008

 Faaborg - tættere på hav og natur.pdf (5.3 MB)

Friluftspolitik i tidligere Fyns Amt - Udredning og kortlægning, Fyns Amt 2004

www.detsydfynskeoehav.dk

www.friluftskortet.dk

www.naturnet.dk