Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Friluftsliv
 Turisme
Kommunalbestyrelsens mål
Strategi
 Placering af ferie- og fritidsanlæg

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Ferie- og fritidsområdet Turisme

Turisme

Alt tyder på at oplevelsesøkonomien, herunder turismen, vil få væsentligt, stigende økonomisk betydning i samfundet de kommende år. I samarbejde med de øvrige fynske kommuner har Faaborg-Midtfyn Kommune derfor også sat betydelig fokus på området ved at etablere en fælles destinationsstrategi, der skal løfte hele øen. Strategien har to hovedspor, hvoraf det ene - udviklingen af det sydfynske øhav som centrum for aktiv ferie – har særlig interesse for Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har allerede betydelig turisme koncentreret om den sydlige del af kommunen. Der er en stor koncentration af attraktioner med Faaborg by som centrum og kysten, øhavet, naturen, kulturarven og landsbyerne som delelementer. Egeskov Slot er en af landets største attraktioner med 200.000 besøgende i 2010. Kysten, havet, øerne og byerne giver grundlag for en lang række aktiviteter som fiskeri, badning, dykning, sejlads, byliv, shopping og wellness.

Det er vigtigt for udviklingen af turismen og oplevelsesøkonomien i Faaborg-Midtfyn Kommune, at der er tilstrækkelige muligheder for udvidelse af overnatningskapaciteten, men udviklingen af turismen skal ske på en sådan måde, at natur, miljø og kulturværdierne bevares, forbedres og udvikles. Udviklingen herudover skal ske under hensyntagen til andre væsentlige samfundsmæssige interesser. Det gælder ikke mindst i de kystnære områder, som i national sammenhæng har særlig status med særlige regler om beskyttelse i Planloven. Der er herudover behov for, at den øgede turisme og mere aktivt friluftsliv følges op af en udbygning af naturgrundlaget med flere nye besøgsområder, der kan mindske presset på enkeltlokaliteter, og at styrke indsatsen på naturforvaltningsområdet.

Kommunalbestyrelsens mål

Handlinger