Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Landskaber
 Geologi
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Kulturarv

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Kultur og landskab Geologi Retningslinjer

Retningslinjer


6.2.1

I de særlige geologiske beskyttelsesområder, se kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_2.pdf (1.7 MB), kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang, og kun såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes.

Værdifulde geologiske kystprofiler skal bevares og tilsvarende skal værdifulde geologiske profiler, der afdækkes ved råstofgravning, søges bevaret.