Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Landskaber
 Geologi
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Kulturarv

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Kultur og landskab Geologi Statslige interesser

Statslige interesser


Der henvises til Miljøministeriets publikation ”Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”, 8.2. Heraf fremgår det, at kommunerne med kommuneplanen skal sikre at:

  • Landskaber med særlige geologiske formationer, der illustrerer landets geologiske udvikling og som forståelsen af det danske landskabs dannelse. De karakteristiske geologiske formationer er også af forsknings- og undervisningsmæssig betydning.
  • Værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyrdes overgange og sammenhænge beskyttes. De nationale geologiske interesseområder må ikke forringes ved at de sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller lignende.