Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Landskaber
 Geologi
 Kulturarv
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Kultur og landskab Kulturarv

Kulturarv

Kulturarven på landet og i byerne omfatter fortidsminder, bygninger og kulturmiljøer, som fx. bevarede fiskelejre og herregårde, samt kirkerne og deres omgivelser. Kulturarven er med til at give både landskab og bebyggelse karakter. Den er en ressource, der medvirker positivt til fremme af bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Kommunerne skal i deres planlægning og administration af en række love tage vare på kulturarven og beskytte den.

I kommuneplanen skal der udpeges bevaringsværdige kulturmiljøer og arkæologiske områder, kirkeomgivelser samt bevaringsværdige bygninger, med tilhørende retningslinjer. De enkelte udpegninger er vist på kort og betydningen heraf er beskrevet.

Kommunalbestyrelsens mål

Handlinger

Retningslinjer

Redegørelse

Det siger loven

Statslige interesser