Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Landskaber
 Geologi
 Kulturarv
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Kultur og landskab Kulturarv Det siger loven

Det siger loven


Retningslinjerne vedrørende kulturarven er fastsat i medfør af planlovens § 11, skt. 1, nr. 14, Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (nr. 685 af 09.06.2011) samt museumslovens §§ 23 og 24.

De kommuner, der sammen med Miljøministeriet har udarbejdet et kommuneatlas, skal foretage en udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen (nr. 838 af 3.10.2002).