Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Landskaber
 Geologi
 Kulturarv
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Kultur og landskab Kulturarv Handlinger

Handlinger


Kommunalbestyrelsen vil fremme sine mål bl.a. gennem bevarende lokalplaner, byfornyelse, byforskønnelse, naturpleje og ved igennem administration af lovgivningen generelt at tillægge de kulturhistoriske interesser vægt.

Kommunen er sammen med Øhavsmuseet og de lokalhistoriske arkiver ved at kortlægge kulturarv og kulturmiljøer. Denne kortlægningen er et supplement til de eksisterende udpegninger, der primært dækker miljøer fra middelalderen. Et kulturmiljø kunne være den nedlagte jernbanestrækning Faaborg-Ringe som et vigtigt infrastrukturanlæg fra tiden omkring industrialiseringen.

Kortlægningen skal endvidere sætte fokus på den store bevaringsværdige bygningsmasse kommunen rummer, men som mange steder er i forfald. Den bevaringsværdige bygningsmasse vil fortsat kræve særlig administrativ og politisk opmærksomhed.

Kommunen vil deltage i udviklings- og samarbejdsprojekter omkring kulturmiljø, der kan få særlig betydning for kommunen. Kommunen har i den forgangne planperionde været udpeget til kulturarvskommune sammen med de andre tre kommuner omkring Det Sydfynske Øhav. Projektet har fokus på Øhavets havne, som kulturmiljø og kulturarv. Resultatet af projektet anvendes i den videre planlægning omkring Faaborg Havn og samspillet med den historiske by.