Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Landskaber
 Geologi
 Kulturarv
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Kultur og landskab Kulturarv Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål


  • Arbejde for at kommunens rige kulturarv indgår som en ressource for udvikling, der kan være med til at styrke kommunens identitet og kvalitet
  • Sikre at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til beskyttelse af fredede og bevaringsværdige bygninger m.m., kulturmiljøer og kirkeomgivelser samt fredede fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger.
  • Lægge vægt på den lokale dialog om bygnings- og øvrige kulturværdiers beskyttelse og bevarelse.
  • Fremme en øget viden om de kulturhistoriske værdier i kommunen gennem formidling.