Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Landskaber
 Geologi
 Kulturarv
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Kultur og landskab Kulturarv Statslige interesser

Statslige interesser


Der henvises til Miljøministeriets publikation ”Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”. Heraf fremgår det, at kommunerne med kommuneplanen skal sikre at:

  • At de kulturhistoriske enkeltelementer - både monumenterne og de mere ydmyge spor - sikres.
  • At de kulturhistoriske helheder i det åbne land og byerne - kulturmiljøer - kortlægges, beskrives og sikres.
  • At kirker og kirkeomgivelser, de markante fortidsminder og fredede bygningsanlæg bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet.
  • At kommunen udpeger kulturmiljøer, der dækker alle perioder fra forhistorisk tid og middelalder til nyere tid og nutid.
  • At der sker en formidling af kulturarven.