Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Landskaber
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Geologi
 Kulturarv

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Kultur og landskab Landskaber Handlinger

Handlinger


Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at landskaberne i kommunen er en lokal styrke, som har stor betydning for kommunens kvalitet som bosted og feriemål, men som der nødvendigvis også skal tages vidtgående hensyn til, hvis landskaberne også fremover skal være en væsentlig ressource.

I 2008 fik kommunen gennemført en landskabsanalyse, der skal sikre et fagligt solidt og dokumenteret grundlag for udpegningen af særlige landskabsværdier og for retningslinierne i kommuneplanen. Analysen har dannet grundlag for en afvejning af landskabsinteresser i forhold til andre samfundsmæssige interesser.

Resultatet er en opdeling af kommunen i landskabsområder der skal hhv. beskyttes og vedligeholdes, samt områder der kan ændres. Disse kategoriseringer uddybes i afsnittets redegørelse.