Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Landskaber
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Geologi
 Kulturarv

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Kultur og landskab Landskaber Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål


  • At kommunens værdifulde landskaber beskyttes og forvaltes, så de fortsat afspejler landskabernes egenart.
  • At karaktergivende landskabstræk, kystforlande og særlige visuelle oplevelsesmuligheder beskyttes.
  • At tekniske anlæg, byudvikling og bebyggelse og andre ændringer i det åbne land respekterer de karaktergivende landskabstræk og særlige visuelle oplevelsesmuligheder.
  • At kendskabet til og forståelsen for de landskabelige værdier øges, herunder hensynet til områdets større sammenhængede kystlandskab.
  • At tilstanden af landskabet forbedres, hvor der er behov for det.