Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Landskaber
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Geologi
 Kulturarv

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Kultur og landskab Landskaber Retningslinjer

Retningslinjer


6.1.1 Landskaber der skal beskyttes

I områder hvor landskabskarakteren skal beskyttes, se kommuneplanens interaktive kort /  hovedkort_1.pdf (1.7 MB), kan kun ske ganske ubetydelige forandringer, og kun såfremt de ikke påvirker de karaktergivende landskabstræk og særlige visuelle oplevelsesmuligheder.

Nye tekniske anlæg, nyt byggeri og ændringer i arealanvendelsen kan derfor kun finde sted i ganske ubetydeligt omfang, og såfremt hensynet til de karaktergivende landskabstræk og særlige visuelle oplevelsesmuligheder og tilstand ikke tilsidesættes. Hvor tilstanden er dårlig, bør der ske tiltag som forbedrer denne.

Der skal dog tages hensyn til udviklingsmulighederne på småøerne, hvorfor begrænsede ændringer kan tillades, såfremt det ikke påvirker de karaktergivende landskabstræk eller visuelle oplevelsesmuligheder.

6.1.2 Landskaber der skal vedligeholdes

I områder, hvor de karaktergivende landskabstræk skal vedligeholdes, se kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_1.pdf (1.7 MB), skal udviklingen og deraf følgende forandringer ske i overensstemmelse med den eksisterende landskabskarakter, som den er beskrevet for det enkelte karakterområde. Nyt byggeri, tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse kan således ske, hvis det indpasses i den eksisterende karakter og tager hensyn til de særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Hvor tilstanden er dårlig, bør ske tiltag, som forbedrer denne.

6.1.3 Landskaber der kan ændres

I områder, hvor selve landskabskarakteren ønskes ændret, se kommuneplanens interaktive kort / hovedkort_1.pdf (1.7 MB), bør ændringerne tage udstrakte hensyn til de omkringliggende landskabers karakteristika, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, tilstand og sårbarhed, således at ændringerne vil harmonere med det omkringliggende landskab.