Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Landskaber
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Geologi
 Kulturarv

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Kultur og landskab Landskaber Statslige interesser

Statslige interesser


Der henvises til Miljøministeriets publikation ”Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”, 8.1. Heraf fremgår det, at kommunerne med kommuneplanen skal sikre at:

  • Kvaliteten af de karakteristiske og oplevelsesrige landskaber, herunder de værdifulde landskaber og landskabselementer bevares og forbedres. Der må som udgangspunkt ikke ske en reduktion af de værdifulde landskaber, og gældende retningslinjer må ikke svækkes.
  • Større sammenhængende landskaber, herunder de uforstyrrede landskaber beskyttes. Det skal så vidt muligt undlades at placere nye, større tekniske anlæg både i og for tæt på områderne.
  • Byudvikling og andre anlæg generelt tilpasses landskabet ved placering i terrænet, ved bygningshøjde og materiale samt ved belysning, for at undgå også langtrækkende negative konsekvenser for landskabet.