Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Miljøvurdering
 Strategi for Lokal Agenda 21
Baggrund
Faaborg-Midtfyn Kommunes Agenda 21 strategi
1. Mindskelse af miljøbelastningen
2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
3. Fremme af biologisk mangfoldighed
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde
5. Fremme af samspil mellem beslutninger
 Lokalsamfundsvurdering

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Miljø og bæredygtighed Strategi for Lokal Agenda 21 2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse

2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse


Lavenergibebyggelse

Kommunens egne byggeprojekter gennemføres med stor fokus på energiforbruget. Kommunen har blandt andet ansat en energikonsulent og afsat et budget til energioptimering i kommunens bygninger.
Afdelingen Kommunale Bygninger har udarbejdet 10-årige vedligeholdelsesplaner for kommunens bygninger. Vedligeholdelsesplanerne giver mulighed for at prioritere energieffektivitet.
Et andet eksempel er institutionen Palleshave, der i 2012 udbygges og renoveres med blandt andet et stort, energieffektivt jordvarmeanlæg. 

Nytænkning i større byudviklingsprojekter

Kommunen vil i forbindelse med kommende større byudviklingsprojekter og byomdannelsesprojekter arbejde med mulighederne for i bred forstand at fremme bæredygtigt  byggeri. Herved menes arealdisponering og byggeri, som ud over at være energivenligt, også skal medtænke emner som sundhed og trivsel (muligheder for motion m.v.), økonomisering med vandressourcer og håndtering af regnvand som et aktivt element i bybilledet frem for et bortledningsproblem. Det sker blandt andet i det fortsatte arbejde med realisering af masterplanen for Faaborg og Masterplan for Ringe, Helhedsplan for Årslev og Sdr. Nærå samt kommende byomdannelsesprojekter og kommende renovering af spildevandssystemet i byerne.