Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Miljøvurdering
 Strategi for Lokal Agenda 21
Baggrund
Faaborg-Midtfyn Kommunes Agenda 21 strategi
1. Mindskelse af miljøbelastningen
2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
3. Fremme af biologisk mangfoldighed
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde
5. Fremme af samspil mellem beslutninger
 Lokalsamfundsvurdering

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Miljø og bæredygtighed Strategi for Lokal Agenda 21 3. Fremme af biologisk mangfoldighed

3. Fremme af biologisk mangfoldighed


Faaborg-Midtfyn er med Count Down 2020

Faaborg-Midtfyn Kommune har sammen med Region Syddanmark og en række øvrige kommuner i regionen tiltrådt Count Down 2010 erklæringen. Denne er nu erstattet af Count Down 2020. Det er en international erklæring, der forpligtiger kommunen til de kommende år at sætte særlig fokus på en indsats for at sikre den biologiske mangfoldighed. 

Fokus på naturgenopretningsprojekter

Kommunen har i de senere år gennemført flere naturgenopretningsprojekter herunder et stort projekt omkring Bøjden Nor. Også staten investerer i disse år betydelige midler i genopretningsprojekter i Faaborg-Midtfyn Kommune langs Odense Å. Kommunen vil de kommende år fortsat have fokus på at få lavet naturgenopretningsprojekter, der bidrager til at sikre naturområder af høj kvalitet for at redde truede dyr og planter.

Fokus på et sammenhængende net af naturområder

Kommunen har i forlængelse af statens indsatsplaner for internationale naturområder udarbejdet handleplaner til opfyldelse af målene i disse indsatsplaner. Og kommunen har sammen med andre sydfynske kommuner fået tilsagn om midler fra EU til at gennemføre en stor del af disse projekter. Borgere og virksomheder inddrages så vidt muligt i udmøntningen af disse planer, og kommunen vil søge at fremme private initiativer til optimal naturpleje og naturgenopretning. Sidst har kommunen søgt Miljøministeriet om at lave en nationalpark. Se mere her.