Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Miljøvurdering
 Strategi for Lokal Agenda 21
Baggrund
Faaborg-Midtfyn Kommunes Agenda 21 strategi
1. Mindskelse af miljøbelastningen
2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse
3. Fremme af biologisk mangfoldighed
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde
5. Fremme af samspil mellem beslutninger
 Lokalsamfundsvurdering

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Miljø og bæredygtighed Strategi for Lokal Agenda 21

Strategi for Lokal Agenda 21

Faaborg-Midtfyn Kommunes Agenda 21 strategi skal indeholde oplysninger om, hvordan kommunen vil fremme en miljømæssigt bæredygtig udvikling i kommunen. Strategien vedrører tiltag, som kommunen selv vil tage og borgerinitiativer, som det kan være relevant, at kommunen understøtter.

Dette afsnit er et udkast til strategi. Kommunen lægger vægt på, at strategien bliver til i dialog med borgere og virksomheder og håber på at modtage gode ideer til supplerende eller alternative indsatser.

Baggrund

Faaborg-Midtfyn Kommunes Agenda 21 strategi