Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Grundvandsbeskyttelse

Grundvandsbeskyttelse

Kvaliteten af vores grundvand er lig med kvaliteten af vores drikkevand. Det er derfor meget vigtigt at beskytte vores grundvand mod overforbrug og forurening, så vi også i fremtiden kan have en tilstrækkelig forsyning med drikkevand af god kvalitet. Beskyttelse af grundvandet er også vigtig af hensyn til naturen. Mange vandløb, søer og vådområder er afhængige af, at der strømmer grundvand igennem som del af det naturlige vandkredsløb.

Mål for grundvandets kvalitet og retningslinjer til beskyttelse heraf fastsættes i de Statslige Vandplaner. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for planlægning af vandforsyningen til kommunens borgere og industri. Samtidig skal kommunen virke for beskyttelse af grundvandet igennem handleplaner til Vandplanernes indsatsprogram.

Se også afsnit om Vandforsyning og Vandmiljø.

Handlinger

Retningslinjer

Redegørelse

Det siger loven