Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Grundvandsbeskyttelse Det siger loven

Det siger loven


Afsnittets retningslinjer har hjemmel i de statslige Vandplaner efter miljømålsloven som er bindende forudsætninger for kommuneplanlægningen og anden planlægning. Kommunale handleplaner for grundvandsbeskyttelse sker på baggrund af indsatsprogrammet i vandplanerne.

Endvidere er retningslinjerne hjemlet i tillægsudmelding (august 2012) fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen: ”En statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 vedr. byudvikling og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)”.