Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Grundvandsbeskyttelse Handlinger

Handlinger


Naturstyrelsen afslutter ved udgangen af 2015 grundvandskortlægningen. Med udgangspunkt i statens kortlægning og kommunens kendskab til forureningskilder og øvrige trusler mod grundvandet, udarbejder kommunen en indsatsplan for et område, der kan dække oplandet til ét eller flere vandværker. Planen udarbejdes i samarbejde med berørte vandværker, myndigheder og relevante interesseorganisationer. I indsatsplanen fastlægges hvilke indsatser, der er nødvendige for at sikre grundvandsressourcen. Der er typisk tale om udlæg af sprøjte- og gødningsfri zoner omkring vandboringer, reparation af kloakker og oprensning af forurenede grunde.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der udarbejdet en indsatsplan for Nr. Søby-området. Derudover skal der udarbejdes indsatsplaner for områderne ved Faaborg og Ringe samt en række mindre delområder i kommunen.