Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Lavbundsarealer og vådområder Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål


  • Fremme muligheden for, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes på lavbundsjorde til gavn for vandmiljøet og naturen og med henblik på at opfylde gældende miljømål.