Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Naturinteresser Handlinger

Handlinger


Kommunen vil leve op til målene gennem en aktiv naturpleje- og genopretningsindsats.

Kommunalbestyrelsen har sammen med Assens og Svendborg kommuner indsendt en ansøgning til Miljøministeren om etablering af en Nationalpark i Det Sydfynske Øhav.

Kommunen deltager i Naturturisme I/S og Havørred Fyn, der sikrer midler til udbygning af både friluftsliv, naturgrundlag og markedsføring.

Kommunen vil lave en samlet naturstrategi for hele kommunen parallelt med de kommunale handleplaner der tilrettelægger indsatsen i Natura 2000 områderne. Kommunalbestyrelsen vil bruge handleplanerne og det videre arbejde med de statslige Natur- og Vandplaner til at få mest mulig ny natur til kommunen i form af fx. genopretning af vådområder og skovrejsning. Læs mere i kommunens friluftsstrategi.

Kommunen vil afsøge regionale, nationale og internationale samarbejds- og finansieringsmuligheder for at nå størst mulig målopfyldelse. Kommunalbestyrelsen vil bl.a. aktivt understøtte kommunernes aftale med staten om Grøn Vækst til at fremme den lokale indsats for naturpleje og forbedringer.