Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Naturinteresser Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål


Fastholde og styrke naturindholdet i kommunen, herunder:

  • At sikre og forbedre af levevilkårene for de vilde dyr og planter, herunder sikring af den genetiske arv for fremtiden.
  • At sikre befolkningens muligheder for alsidige naturoplevelser nu og i fremtid.
  • At kunne udbygge turismen og de rekreative muligheder på et bæredygtigt grundlag.

Bestræbelserne herfor sker ud fra en varetagelse af både internationale, nationale, regionale og lokale forpligtigelser og hensyn