Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Naturinteresser
 Lavbundsarealer og vådområder
 Vandmiljø
 Grundvandsbeskyttelse
 Støj
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Natur og miljø Støj Statslige interesser

Statslige interesser

  • Det er en statslig interesse, at kommunerne med den kommunale planlægning skal forebygge konflikter mellem støjende aktiviteter og støjfølsom anvendelse.
  • Kommuneplanlægningen skal sikre en balance mellem støjbekæmpelse og forsat forbedring af infrastrukturelle anlæg og andre støjende anlæg af samfundsmæssig betydning.