Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Redegørelse
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Affaldsbehandling Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens mål


Kommunalbestyrelsen vil:

  • medvirke til, at affaldsmængden begrænses mest muligt
  • medvirke til, at genanvendelsesprocenten i det indsamlede affald øges
  • sikre, at bortskaffelse af affald sker på en miljøvenlig og effektiv måde
  • medvirke til, at der er tilstrækkelig kapacitet til bortskaffelse af affald