Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Hovedstruktur og retningslinjer

 Vindmøller
 Affaldsbehandling
 Forurenet jord
 Telemaster
 Vandforsyning
 Spildevand
 Biogas
Kommunalbestyrelsens mål
Handlinger
Retningslinjer
Redegørelse
Det siger loven
Statslige interesser
 Gastransmissionsledning
 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Du er her: Forside Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Biogas Retningslinjer

Retningslinjer

10.7.1

Områder til lokalisering af fælles biogasanlæg fremgår af kommunens interaktive kort /  hovedkort_7.pdf (2.2 MB).

10.7.2

Der kan i kommuneplanens rammeområde Hed.T.1 etableres et biogasanlæg med tilhørende funktioner inden for rammerne af den tilhørende VVM-redegørelse.